Main
dinsdag
apr242012

RINUS AAN DE REKSTOK

Een zoektocht in woord en beeld naar menselijkheid. 

Waarom heeft de mens de neiging om te vluchten? Gaan liefde en ambitie samen? Waar komt de drang tot scheppen vandaan? Wat is macht? Is eenzaamheid eng? Waarom zijn wij zelfstandig en afhankelijk tegelijk?

Sanne Wallis de Vries en Eva Posthuma de Boer gingen een briefwisseling aan over alles wat met religie, vriendschap, familie en ambitie te maken heeft.

Het werd een zoektocht naar menselijkheid, in een omgeving die zich kenmerkt door individualisme en vervlakking. Om hun visie te verbreden gingen Sanne en Eva gesprekken aan met bijzondere mannen, mannen die ze bewonderen om talent, levenswijze of filosofie.

Zo spraken zij met de kunstenaar Armando over angst en scheppingsdrang, met acteur Fedja van Huet over vriendschap, eenzaamheid en zelfinzicht, met schrijver Arnon Grunberg over eenzaamheid en virendschap, met zanger Maarten van Roozendaal over vluchten, met fotograaf Erwin Olaf over idealen en schoonheid. 

Tessa Posthuma de Boer portretteerde de mannen. Zoals ze zijn.

Verwacht geen kant-en-klare antwoorden. Het is stof tot nadenken. Meer niet.

 

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Football is seriously 1 of the most significant sports in America. It has a key following.
  • Response
    Response: a
    Eva Posthuma de Boer - RINUS AAN DE REKSTOK - RINUS AAN DE REKSTOK

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>