« LICHTHART | Main
dinsdag
apr242012

The making of Lichthart

Het idee voor LICHTHART kreeg ik in de zomer van 2007. Manlief had mij met zijn beruchte overtuigingskracht overgehaald om, met onze twee kinderen, mee te gaan naar Zuid-Afrika. Hij zou daar een aantal maanden verblijven om een film op te nemen (manlief is acteur, Frank Lammers). Dat het hem moeite kostte mij mee te krijgen, had in de eerste plaats mee maken met mijn karakter.

In een brief aan Sanne Wallis de Vries, gepubliceerd in ons boek Rinus aan de rekstok, schreef ik het volgende:

Ik ben niet zo’n reiziger. Op dat gebied lijkt er geen spatje avonturiersbloed in me te zitten, ook al kom ik uit een welbereisd nest. Mijn vader wordt zelfs de ‘meest bereisde fotograaf van Nederland’ genoemd. Ik maak mijn persoonlijke ontdekkingsreis gewoon liever dichtbij huis. Mijn eigen plee poept nou eenmaal het lekkerst.

Ik stond dus al niet te trappelen om mee te gaan. De reacties van mijn liefhebbende achterban – ouders, vrienden- maakten het er niet beter op. Wat citaten uit reacties:

'Jeeezus, Zuid-Afrika, weet je hoe gevaarlijk het daar is? Verkrachtingen, berovingen, moorden... en dat met je kinderen? Die zijn nog zo klein!'

'Niet doen! Je kan daar geen kant op! Dat risico moet je echt niet nemen.'

'Ga lekker kamperen in Frankrijk joh.'

Goed. Ik ging dus, met mijn twee o zo kleine en kwetsbare kindertjes, mee naar Zuid-Afrika. Omdat manlief het echt graag wilde. Omdat manlief zeker wist dat ik het fantastisch zou vinden. Omdat manlief vond dat ik maar eens iets moest ondernemen om mijn ongegronde angsten te overwinnen. Jahaa. Hij kreeg gelijk. Het was fantastisch.

In de maanden dat we met de filmcrew door het land reisden, en soms wat langer op plekken bleven, ontstond het idee voor LICHTHART. In de herfst van 2007 keerden we, veilig en wel, terug naar Nederland en begon ik het idee uit te werken. In februari 2008 reisde ik, zonder kinderen maar met manlief, opnieuw naar Zuid-Afrika, om de nodige research te doen. Langzaamaan kreeg het verhaal steeds meer vorm, en werden ook andere locaties van het verhaal duidelijk. Ik huurde regelmatig een huisje in de Eilandspolder om rustig te schrijven; haast vanzelfsprekend kreeg ook die omgeving een plaats in het boek. En Parijs, ten slotte, waar ik in de laatste fase, voor het slotdeel, naartoe ging.

Onder het kopje 'In beeld' is een selectie van foto's te vinden die ik gaandeweg het schrijven van de verschillende locaties heb gemaa

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>