Main | The making of Lichthart »
dinsdag
apr242012

LICHTHART

Een aangrijpend verhaal over verwantschap, geheimen en onvoorziene ontmoetingen.

De twee hoofdpersonen in LICHTHART kennen elkaar niet. Toch zijn hun levens onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Op 15 april 1975 heerst rouw over Parijs. Josephine Baker is overleden, slechts een paar dagen na haar langverwachte comeback. Naut Lefevre, een Nederlandse muziekjournalist, begeeft zich tussen de menigte rond de rouwstoet. Op Place de la Madeleine ziet hij een jonge vrouw. Hun ontmoeting is kortstondig. Het gevolg wordt meer dan dertig jaar verzwegen. 
In de zomer van 2008 reist Liv, manager van een succesvolle Amsterdamse popgroep, naar Zuid-Afrika voor een korte vakantie. Vlak na aankomst in Johannesburg vindt zij in haar jaszak een brief. De inhoud doet alle grond onder haar voeten verdwijnen. Terugkeren naar Nederland lijkt onmogelijk. Haar verblijf in Afrika mondt uit in een lange tocht.

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Greg
    Can not believe there's a topic that has eclipsed day-to-day Kardashian brunch reports. "Ermagerd, Ebola, we are all going to die!" The amount of narrow-minded people in the whole world is incredible.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>