« NIEUWS | Main | NIEUWE ROMAN VERWACHT IN JUNI 2012 »
dinsdag
apr242012

De Comedy Club verschijnt 24 juni

Een journalist, een cabaretier, een kok, een verslaggeefster en een studente. Allen jagen ze hun eigen doel na en beproeven het geluk. Het klinkt als een geruststellende gemeenschappelijke deler. Maar waar zoek je geluk - in lust, in ambitie, in idealisme, in creativiteit? En hoever ga je in je streven?

Deze vijf mensen verliezen de grens uit het oog. Ongemerkt raken ze verstrikt in zichzelf en elkaar.

Met de Comedy Club bevestigt Eva Posthuma de Boer haar naam als schrijver. In deze met veel vaart en humor geschreven derde roman zet ze een sterk en kritisch tijdsbeeld neer.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Football is genuinely one of the greatest sports in America. It has a important following.
  • Response
    Response: iphone 6 skins uk
    I am now not positive where you are getting your info, however great topic.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>